UE PARP 8.1 i 8.2

Proponujemy Państwu całościową obsługę wykonawczą dla projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach programów 8.1 i 8.2. Mamy doświadczenie w tworzeniu rozwiązań zgodnych z PARP!

Kompleksowa obsługa dofinansowania z UE

W trosce o komfort i spokojny sen wnioskodawców w ramach programów unijnych PARP proponujemy kompleksową obsługę informatyczną takich projektów. Po przejściu przej surowe sito rekrutacyjne z reguły dominuje radość, która niestety często przechodzi w irytacje z powodu wyboru niekompetentnych wykonawców projektów.

W zależności od Państwa preferencji proponujemy:

 • wykonanie systemów informatycznych zgodnych z wytycznymi PARP
 • integracje B2B spełniające wymogi projektów 8.1 i 8.2 w tym standard EDI
 • konsultacje w kwestiach technicznych
 • dokumentowanie fragmentów systemów na potrzeby kontroli PARP
 • całkowitą obsługę rozliczania wniosków w ramach projektów UE
Projekty 8.1 i 8.2

Proponujemy Państwu wykonanie projektów przy wykorzystaniu dofinansowania z funduszy europejskich w kwocie nawet 85% wartości projektu na kwotę do 2 000 000 PLN.
Program 8.1

 • skierowany do stosunkowo nowych podmiotów rozwijających biznes oparty o świadczeniu e-usług
 • ocena biznesplanu oraz szans rynkowych pomysłu zawartego w projekcie

Program 8.2

 • przeznaczony dla firm współpracujących na płaszczyźnie B2B z innymi podmiotami
 • możliwość tworzenia platform sprzedażowych ułatwiających wymianę handlową i usługową z partnerami biznesowymi
 • integracje dowolnych systemów informatycznych, również "dużych graczy" np. SAP.
Doświadczenie w realizacjach PARP

Mając świadomość, że realizowanie projektów ze wsparciem unijnym, oprócz oczywistych korzyści wynikających ze znacznego dofinansowania projektu, wiąże się również z pewnymi ograniczeniami, proponujemy Państwu fachową współpracę.
Na swoim koncie mamy zakończone sukcesem i funkcjonujące aplikacje B2B oraz portale, które uzyskały dofinansowanie w ramach 8.1 i 8.2.
Proponujemy:

 • realizacje całości systemu lub też jego fragmentu
 • profesjonalne rozbicie aplikacji na moduły i ich wycenę
 • elastyczność płatności za realizację (możliwość finansowania w ramach zaliczki oraz rozliczeń poszczególnych etapów w RIF)
 • dokumentacje zgodną z projektem dla PARP